Monday, June 19, 2017

sst dan gst

 Masa kita ada SST  10000 barangan dikenakan AP.Maknanya kita dicukai oleh kroni lagi banyak.
Zaman skg kita ada GST dan lebih 5000 AP dihapuskan.Cukai skg masuk terus ke Perbendaharaan.

No comments:

Post a Comment